Prevence rizikového chování – užitečné odkazy

Užitečné odkazy pro školní metodiky prevence

Pro tvorbu Preventivního programu školy:

PPŠ je povinnou součástí dokumentace školy společně s programem proti šikanování

  • Systém evidence – portál, který umožňuje tvořit preventivní program i zaznamenávat preventivní akce školy zároveň: preventivni-aktivity.cz
  • Metodický manuál pro tvorbu PPŠ zde
  • Příručka Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy (Miovský a kol.) volně ke stažení zde 

Další odkazy

primarni_prevence_rizikoveho_chovani – web Školské prevence rizikového chování v rámci hl. města Prahy (informace ke grantům, strategické dokumenty a další)

Další odkazy k prevenci rizikového chování: