Vítejte na stránkách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9

Naleznete nás na dvou samostatných pracovištích, kde poskytujeme péči převážně klientům ze školských zařízení obvodu Prahy 3 a městských částí Prahy 9. Ředitelství se nachází na pracovišti Prahy 3.

Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 3 a 9. Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti výchovy a vzdělávání. Jsme příspěvková organizace Hlavního města Prahy.

Detašované pracoviště pro Prahu 9

Detašované pracoviště pro Prahu 3