Praha 3 Praha 9

JAK SE OBJEDNAT

Obrázek 12O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý (v některých případech nezletilý) klient sám. Objednání je možné telefonicky i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí. K návštěvě poradny může dát podnět i škola po projednání s rodiči a s jejich souhlasem. Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy.

Poskytované služby jsou bezplatné, jsme financováni z peněz daňových poplatníků, tedy i rodičů našich klientů.

Copyright © 2008 jupiterus.cz

Valid XHTML | Valid CSS