Praha 3 Praha 9

CO NABÍZÍME

Poskytujeme odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži na všech stupních škol městských částí Prahy 9

Na naše poradny se mohou obracet:

Obrázek 14

Rodiče

s dětmi ve věku od 3 let do ukončení docházky dítěte na střední škole

Děti a mládež

Přednostně ze škol Prahy 9

Ostatní

Učitelé, přátelé aj.

Copyright © 2008 jupiterus.cz

Valid XHTML | Valid CSS