Praha 3 Praha 9

PROBLÉMY, KTERÉ POMÁHÁME ŘEŠIT

Obrázek 7

školní zralost

doporučení odkladu školní docházky
předčasný vstup do ZŠ

výchovné obtíže

výukové obtíže včetně speciálních vzdělávacích potřeb

posouzení studijních předpokladů dětí a mládeže při volbě střední, vysoké, vyšší odborné školy, zaměstnání

vhodnost volby víceletých gymnázií

rodinné a vztahové problémy

práce se třídou

seminář o efektivním učení "Jak se učit na SŠ"
řešení problémových vztahů ve třídě
partnerské vztahy (střední školy)
seminář "Jak se zbavit trémy před maturitou"

přednášky pro rodiče dětí v MŠ

připravenost na školu, vývojové odlišnosti, výchovné styly

Copyright © 2008 jupiterus.cz

Valid XHTML | Valid CSS