Povinně zveřejňované informace

Informace o povinném subjektu

Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 422/2006 Sb.

Další údaje najdete ve výše uvedených rubrikách.

 1. Název subjektu: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Praha 3, Lucemburská 40.Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem 561/2006 vr znění pozdějších předpisů, dále Vyhláškou č 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou 27/2016 Sb. 73 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění pozdějších předpisů. Poradna je součástí výchovně vzdělávac soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
 2. Důvod a způsob založení:Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Poradna je pod výše uvedeným názvem zapsaná ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem je Hlavní město Praha.
 3. Organizační struktura:V čele poradny stojí ředitel. Poradna má detašované pracoviště Praha 9, U nové školy 871. Včele stojí zástupce ředitele. V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice. Ostatní viz výše uvedené rubriky.
 4. Kontaktní spojení:
  4.1. Poštovní: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Praha 3, Lucemburská 40.
  4.2. Adresy pro osobní návštěvy: Viz výše uvedené rubriky.
  4.3. Úřední hodiny: Viz výše uvedené rubriky.
  4.4. Telefonní čísla: Viz výše uvedené rubriky.
  4.5. Adresa webu: www.ppp3a9.cz
  4.6. Mailová adresa: poradna3@ppp3a9.cz, poradna9@seznam.cz, další adresy viz výše uvedené rubriky.
 5. Číslo účtu: 2002190003/6000, PPF Banka
 6. IČ: 70835462
 7. DIČ: CZ 70835462
 8. Dokumenty: Pracovní řád.
  8.1. Seznam hlavních koncepčních dokumentů: Plán práce, Výroční zpráva, Vyhlášky 72/2005 Sb., a 27/2016 Sb./
  8.2 Rozpočet – viz portál HMP.
 9. Žádost o informace: Zasílejte řediteli poradny, na detašovaném pracovišti zástupci ředitele.
 10. Příjem žádostí a dalších podání: adresovat řediteli či zástupci ředitele poradny.
 11. Opravné prostředky: viz Správní řád.
 12. Formuláře: viz rubrika formuláře ke stažení.
 13. Podpisy postupů: viz Portál veřejné správy.
 14. Nejdůležitější používané předpisy: viz rubrika soubory ke stažení.
 15. Vydané právní předpisy: nevedeme správní řízení.
 16. Úhrady za poskytování informací: xxx
 17. Licenční smlouvy: xxx
 18. Výroční zprávy: Výroční zprávy k dispozici u ředitele poradny.