Praha 3 Praha 9

AKTUALITY

Prázdninový provoz

PPP pro Prahu 3

pondělí až pátek 8 - 12 hod.


PPP pro Prahu 9

pondělí až pátek 8.30 - 13.30 hod.

Pedagogicko-psychologické poradny v Praze

PPP pro Prahu 1, 2 a 4
Francouzská 56, 10100 Praha
tel.: 224 228 403, 267 997 020, 224 914 192, 267 997 031
email: poradna@ppppraha.cz
www.ppppraha.cz

PPP pro Prahu 11 - Jižní Město
ZŠ Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - Háje
tel.: 272 918 682
e-mail: ppppraha11@seznam.cz
www.ppp-modrany.cz

PPP pro Prahu 12 - Modřany
Barunčina 11, 143 00 Praha 4 - Modřany
tel.: 241 772 412, 241 774 672
e-mail: Info@ppp-modrany.cz
www.ppp-modrany.cz

PPP pro Prahu 5
Kuncova 1580/1, 155 00 Praha 5
tel.: 251 613 572, 251 611 803
e-mail: oppp5@volny.cz
www.oppp5.cz

PPP pro Prahu 6
Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6
tel.: 220 612 131
e-mail: ppp6@wo.cz
www.ppp6.cz

PPP pro Prahu 7
U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7
tel.: 220 805 297, 220 805 247
e-mail: poradna7@ppppraha7a8.cz
www.ppppraha7a8.cz

PPP pro Prahu 8
Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8
tel.: 286 585 191, 286 882 368
e-mail: poradna8@ppppraha7a8.cz
www.ppppraha7a8.cz

PPP pro Prahu 10
Jabloňová 30, 106 00 Praha 10
tel.: 272 657 712, 272 651 082
e-mail: ppp10@ppp10.eu
www.ppp10.eu

PPP pro Prahu - východ
Mochovská 570, 194 00 Praha 9
tel.: 281 867 331
e-mail: poradna@pppprahavychod.cz
www.pppstredoceska.cz

Křesťanská PPP
Pernerova 8, 186 00 Praha 8
tel.: 222 322 625, 739 012 074
e-mail: poradna@kppp.cz
www.kppp.cz

Pražská PPP, s.r.o. (soukromá)
Ohradní 20, 140 00 Praha 4
tel.: 241 481 253, 241 480 250
e-mail: pppp@pppp.cz
www.pppp.cz

Doporučená literatura

Kniha: Výchovné maličkosti
Autor: Václav Mertin
Nakladatelství: PORTÁL, 2011

Kniha: Výchova bez trestů
Autor: Václav Mertin
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, 2013
(dostupná také v elektronické podobě)

Kniha: Ze zkušeností dětského psychologa
Autor: Václav Mertin
Nakladatelství: Scientia, 2004

Kniha: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: Grada, 2004

Kniha: Po dobrém nebo po zlém?
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: PORTÁL, 2006

Kniha: Krizové situace v rodině očima dítěte
Autoři: Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych
Nakladatelství: Grada, 2002

Kniha: Co, kdy a jak ve výchově dětí
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: PORTÁL, 2002

Kniha: Co děti nejvíc potřebují
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: PORTÁL, 2007

Kniha: Jak uspět na střední škole
Autoři: Hana Rajdlová, Anna Exnerová, Helena Hudečková
Nakladatelství: PPPP 2008

Kniha: Výchova dětí krok za krokem
Autor: Jan-Uwe Rogge
Nakladatelství: PORTÁL, 2007

Kniha: Mám dyslexii
Autoři: Olga Zelinková, Miloslav Čedík
PORTÁL 2013

Kniha: Hyperaktivní a nepozorné dítě
(Podněty k práci s dětmi s ADHD pro rodiče a učitele)
Autor: Miroslava Altmanová
Nakladatelství: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2010

Kniha: Poruchy učení
Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
Autor: Olga Zelinková
Nakladatelství: PORTÁL, 2004

Kniha: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a SŠ
Autor: Zdena Michalová
materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií
Nakladatelství: Tobiáš, 2004

Kniha: Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ
Autor: Drahomíra Jucovičová
Nakladatelství: D&H, 2001

Kniha: Dyslexie
Autoři: Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková
Nakladatelství: D&H, 2004

Kniha: Jak být dobrým rodičem -- Krůpěje výchovných moudrostí
Autor: Jiřina Prekopová
Nakladatelství: Grada, 2001

Kniha: Děti s odkladem školní docházky
Autoři: Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová
Nakladatelství: D&H, 1997

Kniha: Čáry máry I.-IV.
Pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky
Autor: Zdena Michalová
Nakladatelství: Portál 2002

Šimonovy pracovní listy 1-10
Soubor pracovních listů pro rozvoj různých dovedností pro předškolní děti.
Autor: Markéta Mlčochová
Nakladatelství: PORTÁL, 1999

Kniha: Jak řešit problémy dětí se školou
Autoři: M.Martin, C.Waltmanová-Greenwoodová
Nakladatelství: PORTÁL, 1997

Kniha: Pro jaké povolání se hodím?
Autor: Antonín Mezera
Nakladatelství: COMPUTER PRESS, 2002

Kniha: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení
Autor: Věra Pokorná
Nakladatelství: PORTÁL, 2002

Kniha: Čítanka pro dyslektiky I.-IV.
Autor: Hana Treuová
Nakladatelství: TOBIÁŠ, 1997Brožury:

Informace o gymnáziích v Praze a okolí
Informace o středních školách - Praha a vybrané školy České republiky, 1. díl (SOŠ)
Informace o středních školách - Praha a vybrané školy České republiky, 2. díl (SOU)

- tyto brožury lze zakoupit:
Pražská pedagogicko-psychologická poradna, Ohradní 20, Praha 4
(po - čt 9 - 16.30 hod., pá 9 - 15 hod.)
Knihkupectví Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
Centrum učebnic, Ostrovní 30, Praha 1
LUXOR, Václavské nám., Praha 1
PORTÁL - Knihkupectví, Jindřišská 30, Praha 1
Knihkupectví PROSPEKTRUM, Nákupní centrum HSP, Budějovické náměstí, Praha 4
Nový Smíchov Anděl, Praha 5
Knihkupectví učebnic Metro - Dejvická, vestibul stanice metra, Praha 6

Středisko DROP-IN

Komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky
Karolíny Světlé 18
110 00 Praha 1
tel: 222 221 124
e-mail: stredisko@dropin.cz
Nonstop Linka pomoci:222 221 431

Konzultační telefonní linky:
PhDr. Ivan Douda - 602 317 173
MUDr. Jiří Presl - 602 317 174

Krizová linka pro zdravotně postižené děti a mládež a jejich rodiče

krizová linka: 800 246 642
PROSAZ - Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotní postižením
Kodymova 2526, Praha 5
www.prosaz.cz

Bílý kruh bezpečí

Občanské sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti
tel.: 257 317 110
e-mail: centrala.praha@bkb.cz

Domácí násilí DONA

Telefonická pomoc osobám ohroženým domácím násilím
tel.: 2 51 51 13 13 - nepřetržitý provoz
e-mail: dona.linka@bkb.cz

Linka bezpečí

pro děti - tel.: 116 111
rodičovská linka - tel.: 840 111 234
linka vzkaz domů - tel: 800 111 113
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

Centrum krizové intervence

Ústavní 91, 181 02 Praha 8
Tel. linka krizové intervence: 284 016 666

Dětské krizové centrum

V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle
NON-STOP telefon Linky důvěry: 241 484 149
e-mail internetové Linky důvěry: problem@ditekrize.cz

PORADNA pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Chelčického 39, 130 00 Praha 3
tel.: 222 582 942 linka 41 nebo 40
mobil: 774 927 553, 776 504 391
e-mail: miluse.konecna@csspraha.cz ; iva.duskova@csspraha.cz

Šromova 861, 198 00 Praha 9
tel.: 281 912 144
mobil: 604 724 628, 604 252 887, 731 063 278, 731 063 413
sociálně právní poradenství – tel.: 731 056 164, 731 056 735

Krizové centrum RIAPS

Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb
Chelčického 39, 130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.: 8.00 - 16.00 hod.: 222 586 768
tel.: 16.00 - 8.00 hod.+ víkendy : 222 582 151
NON STOP LINKA DŮVĚRY (24h každý den)- 222 580 697
e-mail: riaps@csspraha.cz

Copyright © 2008 jupiterus.cz

Valid XHTML | Valid CSS