Praha 3 Praha 9

METODIK PREVENCE


Kontakt

Mgr. Pavel Klíma
metodik prevence, speciální pedagog
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9
Lucemburská 40, Praha 3
tel. 222 717 193, 222 714 077
mobilní číslo: 702 087 107
e-mail: pavel.klima@ppp3a9.cz

Co pro Vás mohu udělat?

Moje práce metodika prevence = servisní služba pro žáky, rodiče a učitele škol v oblasti předcházení rizikovému chování.

Nabízím Vám

  • pomoc při řešení nepohody ve třídním kolektivu, možnost spolupráce při řešení šikany (stádium 1. - 3.)
  • sociometrické zmapování klimatu ve třídě s následnou konzultací
  • program selektivní prevence TANDEM ve spolupráci s Mgr. Lukášem Kohoutkem (za přítomnosti učitele, který je nedílnou součástí skupiny)
  • informační servis pro školní preventivní týmy, vyhledání aktualit ze společnosti i podání užitečných kontaktů
  • individuální konzultace se školními metodiky prevence
  • pravidelné schůzky školních metodiků prevence, setkání s odborníky

Ke stažení pro školní metodiky prevence

Na těchto stránkách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9 si můžete v příslušné sekci stáhnout tyto dokumenty:
  • novelu vyhlášky č.72/2005 Sb.
  • vybrané § v otázce sociálně-právní ochrany dětí

Copyright © 2008 jupiterus.cz

Valid XHTML | Valid CSS